header
Terug

Trainingsinformatie en tijden: speelster/speler, ouder(s)/verzorger(s),

Trainingsinformatie en tijden: speelster/speler, ouder(s)/verzorger(s),

Beste speelster/speler, ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen week hebben we gebruikt om middels een enquête te inventariseren hoe onze trainers, ouders en leden staan tegenover het hervatten van de trainingen met uiteraard het in acht nemen van de eisen die het kabinet en deskundigen daaraan hebben gesteld. Inmiddels hebben we gezien dat het merendeel van jullie het ziet zitten de trainingen te hervatten. Een aantal van jullie heeft aangegeven het nog te vroeg te vinden. Uiteraard respecteren we ook deze keuze. We willen jullie vragen het bij de coach te melden wanneer jijzelf of jullie als ouders het (nog) niet ziet zitten te komen trainen. Zo weten wij op hoeveel personen we bij elke training kunnen rekenen. Zoals in de enquête aangegeven, hebben we onderzocht of we de trainingen op een veilige manier kunnen hervatten. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat dat mogelijk is, mits we ons aan een aantal afspraken houden. We willen jullie vragen deze afspraken ook thuis met de elkaar door te spreken zodat hier geen misverstanden over bestaan. Mocht het zo zijn dat een van de spelers/speelsters zich niet aan de afspraken houdt, dan zijn we genoodzaakt ouders in te lichten en het lid van ons sportpark te verwijderen. Hieronder de voorwaarden die voor iedere training zullen gelden, lees deze goed door: - Indien je verkoudheidsklachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of koorts, kan je niet komen trainen. Uiteraard ben je weer welkom als de klachten 24 uur weg zijn. - Ook wanneer iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft, kun je helaas niet komen trainen. Ook dan geldt; wanneer iedereen 24 uur klachten vrij is ben je van weer van harte welkom. - Wanneer iemand uit jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus, ben je 14 dagen na het laatste contact weer welkom. - De kleedgelegenheid blijft gesloten. Je kleedt je dus thuis om. Ga ook thuis naar het toilet. De toiletten zullen geopend zijn maar alleen in geval van nood gebruikt mogen worden. - Neem je eigen (gevulde) bidon mee naar de trainingen. Je kunt niet drinken uit de bidon van een teamgenoot. - Je wast je handen thuis voor je naar CVO gaat. - Je komt waar mogelijk zelfstandig naar CVO. Ouders zijn niet welkom op het sportpark. - Volg bij aankomst op het sportpak de aangegeven routes. - Elk team traint afzonderlijk en 1x per week volgens een vastgesteld schema (hieronder kun je zien wanneer elk team aan de beurt is). - Kom precies op de vastgestelde trainingstijd (en niet een paar minuten van tevoren). - Voor de training desinfecteren de speelster hun handen met, door CVO beschikbaar gesteld, desinfectiemateriaal. Na de training kunnen zij ook hun handen wassen. - Na afloop ga je gelijk weer naar huis. - Je hoest en niest in de binnenkant van de elleboog. - Gebruikte materialen (te denken valt aan ballen, hesjes, etc.) gaan na gebruik in een daarvoor bestemde container en worden gedurende de trainingsdag niet nogmaals gebruikt. - Je houdt 1,5 meter afstand tot de trainer. Daarnaast geldt voor de C- t/m A-jeugd ook nog een aanvullende voorwaarde dat er gedurende de training ook tussen speelsters 1,5 meter afstand gehouden moet worden. We realiseren ons dat er een heel pakket aan maatregelen ligt. Met al deze maatregelen in ons achterhoofd zullen de trainingen er anders uit komen te zien dan iedereen gewend is. Toch zijn we ervan overtuigd dat het mogelijk is een prettige en bovenal veilige training te organiseren. Een van de maatregelen waar we ons ook aan moeten houden is het leveren van een “corona aanspreekpunt” op het sportpark gedurende de trainingen. De eerste twee trainingsweken zullen bestuursleden van CVO deze taak vervullen. Om dit ook na de eerste weken te kunnen realiseren gaan we een beroep op de ouders doen. We zouden graag zien dat er elke training één ouder aanwezig is om er samen met de trainer voor te zorgen dat alle maatregelen worden nageleefd door eenieder. Jullie ontvangen via de coach een schema waarin staat wanneer welke ouder verwacht wordt. Uiteraard zal de coach hierbij rekening houden met de kinderen die (nog) niet komen trainen of andere zwaarwegende omstandigheden waardoor dit niet lukt. Het betreft in totaal 8 trainingen, in de praktijk zal dat betekenen dat iedere ouder 1 à 2 keer aan de beurt komt. Mocht het om een andere reden niet lukken de controleshift te draaien, dan vragen we jullie onderling te ruilen. We vragen de corona ouder 5 minuten voor de start van de training aanwezig te zijn.
Trainingsschema vanaf 12 mei t/m 2 juli 2020.
Dinsdag
16.00 - 16.45 F3 en H
17.00 – 17.45 F1 en F2
18.00 - 18.45 E1
19.00 – 20.00 B1
20.15 – 21.15 A1
Donderdag
16.00 – 16.45 E2
17.00 – 18.00 D1
18.15 – 19.15 C2
19.30 – 20.30 C1

Tijdens de trainingen van de H- t/m D-jeugd kan er op zowel het kunstgrasveld als beachveld getraind worden. Vanaf de C-jeugd trainen we alleen op het zand. Mochten jullie naar aanleiding van dit alles nog vragen hebben, dan kunnen jullie contact opnemen met ons middels onderstaand mailadres. We zien ernaar uit de kinderen weer te zien op ons sportpark en onze nieuwe beachvelden uit te proberen!

Vriendelijke groet,

Technisch kader jeugd

technischezakencvo@gmail.com

Toegevoegd op: 22 Apr 2020