header
Terug

Uitnodiging Digitale Ledenvergadering CVO

Uitnodiging Digitale Ledenvergadering CVO

Uitnodiging Digitale Ledenvergadering CVO

Het bestuur van de Handbalvereniging CVO nodigt u, leden, niet spelende leden, coaches, trainers en ouders van jeugdleden, uit tot het bijwonen van de digitale jaarvergadering.

Datum: Maandag 17 mei 2021
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Teams (link volgt na aanmelding via mail)
Agenda
1. Opening vergadering
2. mededelingen
3. Notulen: Algemene ledenvergadering 2019
4. Jaarverslag secretaris/bestuur
5. Jaarverslag diverse commissies + korte toelichting door de commissies afgelopen seizoen
6. Jaarverslag penningmeester
7. Kascontrole/benoeming Kascontrolecommissie
8. Begroting/Vaststellen contributie
9. Accommodatie HV. C.V.O. Zichtstede
10. Toetredende bestuursleden: Tessie Sterken
Verkiezing voorzitter: Irma Hagen
11. Jubilea
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering
➢ De jaarverslagen kunnen bij de secretaris worden opgevraagd via mailadres: secretaris@hvcvo.nl
Vanwege de corona maatregelen dit keer een digitale bijeenkomst via teams. Graag voor 10 mei aanmelden met mailadres bij Saskia Töpfer. De link voor de vergadering wordt voor 15 mei met jullie gedeeld. Mochten jullie de mail met link niet voor 15 mei hebben ontvangen, dan graag contact opnemen.
Saskia Töpfer
secretaris@hvcvo.nl
Tel: 06-10203220
Groet,
Hoofdbestuur CVO
Vacant (Voorzitter)
Annette Jonker (Penningmeester)
Irma Hagen (Seniorenzaken a.i.)
Tessie Sterken (Jeugdzaken)
Cindy Tillema (Algemeen lid)
Saskia Töpfer (Secretaris)

Toegevoegd op: 05 May 2021