header

Vertrouwenspersoon

Vertrouwens persoon

Omschrijving

CVO wil een veilige handbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met handbal en zich thuis voelt binnen de vereniging.
Met elkaar doen we er immers alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor prettig en veilig sportklimaat.

CVO hanteert de 4 V's:
1. Verenigingsbrede gedragscode
2. Vertrouwenscontactpersoon op de club
3. Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Daarom heeft CVO een vertrouwenspersoon. Dit is Mieke Jansen de Sligte-Klomp. Je kunt contact opnemen met Mieke bij ongewenst gedrag richting jou maar ook gesignaleerd door jou en gericht op een ander. Want uiteindelijk moet iedereen gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen handballen.
Mieke is bereikbaar op telefoonnummer 06-11408012.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon